Spenningskurset

Spenningskurset  arbeidar for at barn, unge, vaksne og eldre med ulike funksjonsnedsettingar og hjelpebehov i heile fylket, skal få moglegheit til å kome seg ut på ski, nyte vinterfriluftslivet og spennande aktivitetar. 

Spenningskurset 2022

Vi planlegg no for Spenningskurs i veke 14. Så håper vi sjåast på Bjorli 5.-8. april 2022. Påmeldinga blir mellom 1. februar og 1. mars 2022. Om reglane tilseier at vi kan gjennomføre. Det vil ver begrensa antall plassar - så førstemann til mølla gjeld. Invitasjonen og lenke til påmelding finn de litt lenger nede på sida.

Inntil då, nyt gode minner frå 2019 og gled deg til 2022.

Filmen er laga av Eivind Løkstad og William Rodt som var instruktørar frå Møre folkehøgskule dette året.

 

 

VI VONAR AT SPENNINGSKURSET  SKAL VERE EIN ARENA DER DU SOM DELTAKAR  SKAL UTFORDRE DEG SJØLV OG SPRENGE GRENSER

INVITASJON og påmelding TIL Spenningskurset 2022 FINN DU HER

 

Aktuelt