Spenningskurset

Spenningskurset  arbeidar for at barn, unge, vaksne og eldre med ulike funksjonsnedsettingar og hjelpebehov i heile fylket, skal få moglegheit til å kome seg ut på ski, nyte vinterfriluftslivet og spennande aktivitetar

Spenningskurset 2020 ER AVLYST!

Pga koronaviruset og myndighetenes anbefalinger, så er Spenningskurset 2020 avlyst.  Vi beklager dette veldig, men vi må ta ansvar og fylje helsemyndigheitene sine anbefalingar. Alle som var påmeldt skal i dag ha fått e-post.

 

VI VONAR AT SPENNINGSKURSET  SKAL VERE EIN ARENA DER DU SOM DELTAKAR  SKAL UTFORDRE DEG SJØLV OG SPRENGE GRENSER

Spenningskurset 2020 - AVLYST

Invitasjon og påmelding

Aktuelt