Spenningskurset

Spenningskurset  arbeidar for at barn, unge, vaksne og eldre med ulike funksjonsnedsettingar og hjelpebehov i heile fylket, skal få moglegheit til å kome seg ut på ski, nyte vinterfriluftslivet og spennande aktivitetar. 

Spenningskurset 2024

Spenningskurs 2024 blir gjennomført i veke 12. Så håper vi sjåast på Bjorli 19.-22.mars 2024. Påmeldinga opnar 15.januar. Invitasjonen kjem iløpet av desember.å, nyt gode minner  og gled deg til 2023

Filmen er laga av Eivind Løkstad og William Rodt som var instruktørar frå Møre folkehøgskule dette året.

 

 

VI VONAR AT SPENNINGSKURSET  SKAL VERE EIN ARENA DER DU SOM DELTAKAR  SKAL UTFORDRE DEG SJØLV OG SPRENGE GRENSER

INVITASJON og påmelding TIL Spenningskurset 2023 FINN DU HER

 

Aktuelt