Spenningskurset

Spenningskurset  arbeidar for at barn, unge, vaksne og eldre med ulike funksjonsnedsettingar og hjelpebehov i heile fylket, skal få moglegheit til å kome seg ut på ski, nyte vinterfriluftslivet og spennande aktivitetar

Spenningskurset 2019 

9.-12. april

Påmeldinga finn de ved å trykke på invitasjonen under. 

 

 

VI VONAR AT SPENNINGSKURSET  SKAL VERE EIN ARENA DER DU SOM DELTAKAR  SKAL UTFORDRE DEG SJØLV OG SPRENGE GRENSER

Spenningskurset 2019

Invitasjon og påmelding

Aktuelt