Spenningskurset

Spenningskurset  arbeidar for at barn, unge, vaksne og eldre med ulike funksjonsnedsettingar og hjelpebehov i heile fylket, skal få moglegheit til å kome seg ut på ski, nyte vinterfriluftslivet og spennande aktivitetar. 

Spenningskurset 2021

Sett av datoane:  23.-26. mars 2021

Då er vi klar for nytt Spenningskurs. Inntil då, nyt gode minner frå 2019.

Filmen er laga av Eivind Løkstad og William Rodt som var instruktørar frå Møre folkehøgskule dette året.

 

 

VI VONAR AT SPENNINGSKURSET  SKAL VERE EIN ARENA DER DU SOM DELTAKAR  SKAL UTFORDRE DEG SJØLV OG SPRENGE GRENSER

Spenningskurset 2020 - AVLYST

Invitasjon og påmelding

Aktuelt