Spenningskurset

Spenningskurset  arbeidar for at barn, unge, vaksne og eldre med ulike funksjonsnedsettingar og hjelpebehov i heile fylket, skal få moglegheit til å kome seg ut på ski, nyte vinterfriluftslivet og spennande aktivitetar

Spenningskurset 2020 

31.mars.-3. april

TRYKK HER FOR PÅMELDING

 

 

VI VONAR AT SPENNINGSKURSET  SKAL VERE EIN ARENA DER DU SOM DELTAKAR  SKAL UTFORDRE DEG SJØLV OG SPRENGE GRENSER

Spenningskurset 2020

Invitasjon og påmelding

Aktuelt