Spenningskurset

Spenningskurset  arbeidar for at barn, unge, vaksne og eldre med ulike funksjonsnedsettingar og hjelpebehov i heile fylket, skal få moglegheit til å kome seg ut på ski, nyte vinterfriluftslivet og spennande aktivitetar. 

Spenningskurset 2021

Styre har arbeidt for og håpt på å kunne arrangere Spenningskurset 2021. Vi har sett på moglegheiter for færre deltakarar og færre dagar. Vi har og vor i kontakt med fagfolk for rådgjeving. Men slik situasjonen etter nyttår har utvikla seg, ser vi ikkje moglegheit for å kunne gjennomføre på ein trygg og sikker måte. Så dessverre må vi meddele at Spenningskurset 2021 er avlyst.

Inntil då, nyt gode minner frå 2019.

Filmen er laga av Eivind Løkstad og William Rodt som var instruktørar frå Møre folkehøgskule dette året.

 

 

VI VONAR AT SPENNINGSKURSET  SKAL VERE EIN ARENA DER DU SOM DELTAKAR  SKAL UTFORDRE DEG SJØLV OG SPRENGE GRENSER

Spenningskurset 2021 - AVLYST

 

Aktuelt