Litteratur

  • Kaasa, T. (2010) Kroppsøving, kropp, identitet og selvoppfatning.Masteroppgave. Oslo, NIH.
     
  • Hugin, S. (2009) Samsvar mellom deltakelse i aktiviteter og aktivitetsønsker hos barn med cerebral parese. Masteroppgave. Oslo, UIO.
     
  • Idrett for alle - en studie av funksjonshemmedes idrettsdeltakelse og fysisk aktivitet (Senter for idrettsforskning, NTNU).